Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

GROOT DİGİTAL REKLAM AJANSI’ nin uhdesinde bulunan ve bulunacak kişisel verileriniz, şirketimizin koruması altındadır ve nitekim şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “Kanun” olarak anılacaktır) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli alt yapı ve teknolojik imkânlar ile gereken tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, GROOT DİGİTAL REKLAM AJANSI tarafından aşağıda belirtilen durumlar ile birlikte ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanuna ve ona bağlı mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler,GROOT DİGİTAL REKLAM AJANSI tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgileri işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların hangi amaçlarla işlenebileceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, edinme yöntemi ve kişisel veri sahibinin hakları iş bu bilgilendirme yazısında yer almaktadır.

  1. Kişisel Verileriniz

Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Örnekseyici olarak sayılan bazı kişisel veriler;

Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, isim, soy isim, doğum yeri ve doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet, kimliğinizi belirleyecek belge ve bilgiler; adres, telefon, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgileriniz, aramalarınızın tarihi, saati ve arama süresi ile internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sisteme giriş ve çıkış tarih ve saat bilgileri, ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetlerin sunulması için gerekli teknik veriler,

Satış Sırasında Alınan Bilgiler: Satış aşamalarında şirketimiz veya çalışanlarına ilettiğiniz bilgi ve belgeler; elektronik posta, mektup ve sair iletişim vasıtaları ile elde edilen veriler satış aşamalarındaki talep ve diğer satış aracılığı ile elde edilen verileriniz

Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan bilgileriniz, kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı gibi banka bilgileriniz;

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

GROOT DİGİTAL REKLAM AJANSI ürünlerinin sunulması, fiyatlandırılması, faturalandırılması, siparişiniz ve satın alınan ve/veya kullanılan ürünlerle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

Ürünlerin reklamının yapılması ve pazarlaması, tarafınız ile irtibat kurulabilmesi, fiyatlandırma kampanya, indirim gibi konulardan haberdar edilmeniz;

Tarafınıza teklif, hediye vb. imkânlar sunulması, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dâhili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması,

İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması, Yasal mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin saklanması, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi, bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınması ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

GROOT DİGİTAL REKLAM AJANSI, kişisel verilerinizi ilgili yasal mevzuat kapsamında, aşağıda belirtilen durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:

Yurt içi ve yurt dışındaki GROOT DİGİTAL REKLAM AJANSI şirketi ile GROOT DİGİTAL REKLAM AJANSI nam ve hesabına işlem yapan yetkili kişilere, satın almak istediğiniz veya satın alarak tarafınızca kullanılan ürünlerin temini, ulaştırılması amacıyla çalıştığımız nakliye şirketleri ile ilgili diğer işbirliği içinde olunacak şahıs ve şirketlere, Avukatlarımız, denetçilerimiz ile danışman ve hizmet alınan diğer şahıs ve şirketlere, şahsınız tarafından yetkilendirilenlere, İdari ve yargı mercileri gibi sair tüm resmi kurumla ile kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, GÜLŞAH’IN TAKI TEZGAHI ürün ve hizmetlerine dair kullanımınıza dair bilgiler, GÜLŞAH’IN TAKI TEZGAHI ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza şahıs ve şirketlere, Banka ve kredi kartı üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans benzeri işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sahip olunan bilgileri banka ve finans benzeri kuruluşlara,

GROOT DİGİTAL REKLAM AJANSI müşteri listesinde kayıtlı olmanız halinde telefon numaranız, satış, tanıtım, pazarlama vb. amaçlarla ulaşabilmeleri için TC kimlik numaranıza sahip olan gerçek ve tüzel kişilere.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

GROOT DİGİTAL REKLAM AJANSI Kişisel verilerinizi; alım satım sözleşmesi aşamalarında, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, web sitesi, mobil uygulamalar, elektronik posta, kısa mesaj, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak edinebilir ve işbu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işleyebilir ve aktarma hakkına sahiptir.

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kanunun 11. maddesi uyarınca GROOT DİGİTAL REKLAM AJANSI’ na başvuruda bulunarak,

haklarına sahipsiniz.

  1. İletişim

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanması ile ilgili soru ve taleplerinizi (noter, KEP vb. yollarla), “Maslak Mah, Maslak Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No: 1/Z Kat 15 34398 Şişli/İstanbul” adresine ya da KEP adresinizden [email protected] adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Soru ve taleplerinizin cevaplandırılabilmesi için, talebinizin açık ve net olması gerekmektedir.

GROOT DİGİTAL REKLAM AJANSI.’ nin yukarıda belirtilen Bilgilendirme Metnini ve haklarımı okudum. Bilgilendirme metninde belirtilen koşullarda kişisel verilerimin işlenmesini,

Kabul ve Beyan Ediyorum.

Kabul ve Beyan Etmiyorum.

Dijital medya satın alma işlemleri  hedef kitlenin belirlenmesinde, marka ya da herhangi bir ürün tanımında hedef kitlenin sayılarının rapor edilmesinde yardımcı olmaktadır. Dijital medya satın alma işlemleri sayesinde   hem dijital varlığınızı güçlendirebilir hem de marka bilinirliğinizi arttırabilirsiniz. Özellikle altı çizilmesi gereken bir diğer husus ise potansiyel müşteri kitlenizin belirlenmesinde dijital medya ajansları sizlere her daim kolaylık sağlaması ile ön plana çıkmaktadır. Dijital medya satın alma  e ticaret alanında  markalara pek çok imkan sunması ile bilinmektedir. Farklı reklam modelleri sayesinde hedef kitlenize  doğrudan erişim sağlayabilme imkanına sahipsiniz. Aynı zamanda dijital medya satın alma  dijital pazarlamanın bir alt kolu olarak karşınıza çıkmaktadır. Markanıza uygun medya planlarını ve satın alma operasyonlarınızın yönetilme aşamalarını dijital medya satın alma ile oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilme imkanına sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz. Bunun yanı sıra dijital medya satın alma işlemlerinizde kampanya hedefleriniz ile doğrudan etkileşim halinde olabilirsiniz. İşte tam da bu bağlamda dijital medya satın alma  etkili medya planlarının hazırlanarak sunulmasında size yardımcı olmaktadır. Mevcut konum ve hedeflerinizi, kaynaklarınızı ya da en etkili medya stratejilerinizi dijital medya satın alma işlemlerinde kolaylık ile gerçekleştirebilme imkanına sahipsiniz. Dijital medya satın alma ve strateji oluşturma kapsamında yatırımı yapılacak olan markanın ya da  medya karmasının belirlenme işlemleri profesyonel bir şekilde tarafınıza sunulmaktadır.

Dijital Medya Ajansı Nasıl Kurulur?

Dijital medya ajansı kurmak için bazı önemli hususlarda dikkat etmeniz gerekmektedir. Eğer dijital medya ajansı kuracaksanız kendi web  sitenizi oluşturmalısınız. Dijital pazarlama alanında gereken eğitimleri almalısınız. Özellikle ifade edilmesi gerekir ki hitap etmek isteyeceğiniz kitleyi belirlemelisiniz.  Hedef kitlesi belli olmayan dijital pazarlama ajansı ne yazık ki  bu sektörde kalıcılığı elde etmiş olamaz. Sektörde yalnızca siz ve markanız yok. Aynı zamanda sizinle birlikte kıyasıya mücadele eden milyonlarca rakip firma ya da marka karşınıza çıkacaktır. Rakip marka ve firmaların analizini detaylı olarak yapmalısınız. Bunun yanı sıra dijital medya ajansı kurmak istiyorsanız kendi portfolyönüzü hazırlamalısınız. Portföy hazırlama işlemleriniz sayesinde işleriniz daha fazla kolaylaşmış olmaktadır Dijital medya ajansı kurulumunda kendi potansiyel müşterinizi belirlemelisiniz. Sosyal medya hesaplarınızı açtıktan ve iş modelinizi oluşturduktan hemen sonra mutlaka potansiyel müşteri  kitlenizi belirlemelisiniz. Potansiyel müşteri kitlesini belirlemeniz aslında sandığınızdan daha kolay işlemlerden meydana gelmektedir. Bunun için dijital medya ajansınıza youtube kanalı oluşturabilme imkanından yararlanabilirsiniz ya da web siteniz için blog hesabı açıp konuya dair düzenli olarak paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Şimdi de gelin dijital medya satın alma yöntemlerini detaylı olarak inceleyelim.

Dijital medya satın alma Yöntemleri Nelerdir?

Dijital medya satın alma yöntemlerinde dilerseniz öncelikle Display reklamları ele alıp inceleyelim. Display reklamlar  marka bilinirliğinizin ön planda tutulmasında, satış işlemlerinizin doğru bir strateji ile arttırılmasında sizlere yardımcı olmaktadır. İnternette karşınıza çıkmakta olan bütün bannerler display reklamlar kategorisinde değerlendirilmeye alınmaktadır. Display reklamların yanı sıra video reklamları da  dijital medya satın alma işlemlerinin belirlenmesinde oldukça önemli yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Video reklamları online izleme platformlarında yayınlanmakta olan video içeriklerini kapsamaktadır. Aynı zamanda video reklamları online Tv kanallarında da yayınlanabilme hakkına sahiptir. Video reklamlarından başka programatik reklamlara örnek verebiliriz. Programatik reklamlar sayesinde demografik hedef kitlesi belirleme işlemlerinizi oldukça kolay bir şekilde yapabilme imkanına sahipsiniz. Son olarak ise bu bağlamda e mail reklamlarını ve oyun içi reklamları örnek olarak gösterebilirsiniz. E mail reklamları aslında en eski dijital medya satın alma yöntemlerinden biri olarak karşınıza çıkmaktadır. Özellikle ifade edilmesi gerekir ki  e mail reklamları pazarlama otomasyonunda yoğun olarak tercih edilmektedir.

Oyun içi reklamlar ise  adından da anlaşılacağı üzere mobil oyunlar için kullanılan reklam çeşitleri olarak kabul edilir. Oyun içi reklamlarda belirlemiş olduğunuz hedef kitleniz ile doğrudan etkileşim kurabilme hakkına sahipsiniz.  Bunun yanı sıra  dijital medya satın alma ve satın alma stratejilerini hem mobil cihazlarda hem de bilgisayar ekranlarında tanıtmak ya da pazarlamak aynı zamanda uzmanlık gerektiren bir iş olarak karşınıza çıkmaktadır. Özellikle ifade edilmesi gerekir ki marka bilinirliğinin arttırılmasında, potansiyel müşteri hedef kitlelerinin ön plana çıkarılmasında profesyonel hizmet  sunabilmek oldukça  önemli hususlardan biri olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu bağlamda detaylı olarak ele alındığında marka bilinirliğinin, kurumsal kimlik reklamlarınızın ve hedef kitlenin belirlenmesi için mutlaka   uzmanlık gerektiren bilgilere yer verilir. Bunun yanı sıra dijital platformlar üzerinden dijital planlama yapmak, dijital platformlar üzerinden hedef kitleye uygun içeriklerin paylaşımına zemin hazırlamak da yine en önemli hususlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Dijital medya satın alma ve strateji oluşturma kapsamında dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallar yer almaktadır. Özellikle ifade edilmesi gerekir ki kullanıcı tarafından belirlenmekte olan  kampanyada verilmesi amaçlanan mesajların doğru belirlenerek, hedef kitlenin doğru tercih yaparak belirlenip kesinleştirilmesi oldukça önemli hususlardan biridir.

Belirlenen bu hedef kitle kapsamında en uygun satın alma modelleriyle ulaşılmasıdır. Oluşturulan kampanya süresi boyunca belirli aralıklar ile gerçekleştirilen ara raporlamalara yapılan çalışmaların etkinliğinin ölçümlemeleri yapılarak bu bağlamda yayın optimizasyonları belirlenir. Kampanya tamamı ile sona erdikten kısa bir süre sonra detaylı bir final raporu hazırlanarak kullanıcıya sunulur. Bundan sonraki işlemde  iletişim başarısı değerleri ölçümlenerek yine aynı şekilde  kullanıcılara detaylı olarak rapor halinde sunulmaktadır. Dijital medya planlama ve satın alam stratejileri  ile birlikte yatırım yapılacak olan markanın  ve medyanın karmasının belirlenme işlemleri de aynı zmaanda gerçekleştirilmektedir. Medya karmasını belirlemesinde dijital medya satın alma ve straerji oluşturma planları her zaman sizlere kolaylık sağlaması ile ön plana çıkmaktadır. 

Dijital Medya Ajansları Ne İş Yapmaktadır?

Teknolojinin gelişip yaygınlaşması ile birlikte bilindiği üzere dijital çağda ve dijital ortamlarda hem istek hem de ihtiyaçlarımızı karşılamaktayız. Teknolojik gelişmeler bu konuda  geniş çaplı hayatımızın her anında bizlere kolaylık  sağlamaktadır. Dijital ortamda dijital medya ajansları dijital medya satın alma ve strateji oluşturma aşamasında  oldukça önemli bir role sahip olması ile bilinir. Dijital medya ajansları sayesinde markanın, ürünün ya da herhangi bir hizmetin stratejik planlamasını daha profesyonel bir şekilde değerlendirmeye alabilme imkanına sahipsiniz. Özellikle dijital medya ajansları iyi bir medya planlaması için sizlere yardımcı olmaktadır. Dijital medya ajansları markaların hedef kitlesini belirler. Potansiyel müşteri kitlelerini sizlere rapor halinde sunar. Piyasadaki veri analizlerini takip eder. Dolayısıyla dijital ortamda dijital medya satın alma ve strateji oluşturma işlemleriniz için mutlaka medya ajanslarına ihtiyaç duymaktasınız. Burada özellikle ifade edilmesi gerekir ki dijital medya ajanslarının kaliteli ve güvenilir hizmet çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelerine oldukça fazla dikkat etmeli ve özen göstermelisiniz. Çünkü güvenilir olmayan ya da kaliteli hizmet  vermeyen bir dijital medya ajansı ile anlaşma sağladığınız da ne yazık ki paranız çöpe gider. Boş yere yatırım yapmış olursunuz. Dijital çağda dijital medya ajanslarının yeri ve önemi oldukça fazladır.

Programatik  dijital reklamcılık açısından oldukça önemli kavramlardan biri olarak karşınıza çıkmaktadır. Programatik  reklam ile birlikte dijital reklam alanlarının ücretlendirme işlemleri ve satın alma hizmetleri yapılmaktadır. Özellikle programatik reklam dijital reklamcılık işlemlerinde hata payını en düşük seviyeye indiren yazılım uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Programatik ile birlikte yeni nesil reklamcının önü açılmıştır. Programatik yapay zeka temeline dayalı olarak geliştirilen ve profesyonelleştirilen yazılım sistemidir. Programatik reklam ile birlikte dijital medya satın alma işlemleri oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Programatik reklamda eğer doğru bir strateji uygulanırsa ve başarılı bütçe kullanımı etkin hale getirilirse hata payı en düşük seviyeye gelmektedir. Dolayısıyla hedef kitlenize daha uygun maliyetler ile erişim sağlamanız sağlanabilir.

Programatik  Satın Alma Ne Demektir?

Programatik satın alma veriyi analiz ettikten sonra teknoloji aracılığı ile medya satın alanını gerçekleştirme işlemleri olarak kabul edilmektedir. Programatik satın alma işlemlerini gerçekleştirdiğiniz takdirde  medya satın alımını daha hızlı bir şekilde yapmaktasınız. Aynı zamanda dijital reklam yatırımlarının veriminin arttırılmasını talep ediyorsanız mutlaka programatik satın alma işlemlerini gerçekleştirmelisiniz. Programatik yazılım herhangi bir kullanıcının verisini detaylı bir şekilde analiz ederek hedefleme yöntemleri sayesinde markanın hedef kitleye erişmesine zemin hazırlamaktadır. Bu sebepten dolayı Programatik reklam satın almanın oldukça fazla yararı vardır. Programatik satın alma işlemlerini gerçekleştirdiğinizde kişiye ya da markanıza özel reklam vermiş olursunuz. Bu durum ise marka birliğini en üst seviyeye getirmektedir. Bunun yanı sıra reklamlarınız verimli reklamlar kategorisinde değerlendirmeye alınmaktadır. Dolayısıyla kesinlikle paranız çöpe gitmemiş olur. Programatik satın alma yöntemleri sayesinde gerçek zamanlı hareket işlemlerini gerçekleştirirsiniz. Bu arada reklamlarınız daha etkili reklamlar olarak karşımıza çıkar. Programatik reklam, kullanıcıya reklam verme işlemlerinde her daim ön plana çıkması ile tercih edilmektedir. Reklam alanı satın alma işlemleriniz otomasyona dayalı olarak sistematik bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Programatik  yazılım aynı zamanda bunun yanı sıra güvenilir veri tabanlarının detaylı olarak incelenerek veri analizlerinin yapılmasında profesyonel  destek hizmeti vermektedir. Yapay zeka temelli çalışmalar sunduğu olduğu imkanlar sayesinde yapay zekaya bağlı olarak imkan sağlamaktadır.  Programatik yazılım  aynı zamanda reklamcılık sektörünün oldukça büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra programatik yazılımda önemli oaln bir diğer husus  hiç kuşkusuz  RTB sürecine detaylı oalrak dikkat etmekten geçmektedir. Rtb süreci ile birlikte  müşterilere tamamen gerçek zamanlı teklif verilmektedir. Programatik reklamcılıkta rtb sürecinde  en yüksek teklif  veren reklam kullanıcıya sunulmaktadır  . Programatik reklamcılık artık neredeyse pek çok kurum ya da işletmede etkisini göstermektedir. Bunun bir diğer sebebi ise programatik reklamcılık  teknolojinin gelişip yaygınlaşması ile birlikte daha fazla gelişmeye açık olmuştur. Günümüzün dijital çağın yer alması sebebi ile de gün geçtikçe programatik reklamcılığa olan ilgi en üst seviyede yerini almıştır. Programatik reklamcılık  kişisel olarak yayınlamış olduğunuz web sitenizdeki reklamların  veri analizlerini takip eder ve detaylı bir şekilde size sunulmasında sizlere yardımı olmaktadır. Programatik yazılım sayesinde profesyonel bir proje ortaya çıkarmış olursunuz. Aynı zamanda özellikle ifade edilmesi gerekir ki hem reklam veren hem de yayıncı memnun kalmaktadır. Programatik yazılım sistemi reklam ağı olarak da karşınıza çıkmaktadır.

Programatik kampanyası oluştururken ise bu durum aynı zamanda 3 aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamalar başta hazırlık aşaması, lansman aşaması ve optimizasyon aşamalarından oluşmaktadır. Programatik reklamda hazırlık esnasında reklam kampanyası belirlemek oldukça önemli hususlardan biri olarak karşınıza çıkmaktadır. Burada mümkün olduğu kadar etkili bir reklam kampanyasına imza atmanız gerekmektedir. Etkili bir reklam kampanyası oluşturduğunuz zaman unutmamanız gerekir ki marka bilinirliğinizi en üst seviyeye getirmiş olursunuz. 

Teknolojinin hızla gelişip ilerleme göstermesinden sonra sosyal medya uygulamalarının da yaygınlaşması bir hayli artış gösterdi. Özellikle altı çizilip vurgulanması gerekir ki günümüzde dünya genelinde milyonlarca hatta milyarlarca insan sosyal medya uygulamaları kullanmayı tercih ediyor. Genellikle kullanıcıların bir kısmı sosyal medya uygulamalarını aktif olarak kullanırken bir kısmı ise hesapları olmasına rağmen sosyal medya uygulamalarını çok fazla kullanmamayı tercih ediyorlar.

 Sosyal medya aslında pek çok insana oldukça fazla avantaj sağlaması ile ön plana çıkıyor. Elbette sosyal medya hesapları yalnızca insanlara değil aynı zamanda kurum, kuruluş ve işletmelere de fazlası ile katkı sağlıyor. Sosyal medya uygulamaları ile birlikte kendinizi ortamda daha kolay bir şekilde ifade etme yetkisine sahip olursunuz. Sosyal medya üzerinden ailenizle ve arkadaşlarınızla daha hızlı ve daha kolay iletişim kurabilirsiniz.  Özellikle sosyal medya hesabınız üzerinden tek tık ile markanızın, firmanızın ya da ürününüzün reklam ve tanıtım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 

Sosyal medya uygulamalarını eğer ek gelir elde etmek için kullanacaksanız reklam verme işlemleri sizlere her daim kolaylık sağlaması ile bilinmektedir. Sosyal medya reklamları sayesinde kısa bir süre içerisinde milyonlarca ya da milyarlarca sosyal medya kullanıcısına sesinizi duyurabilme imkanına sahipsiniz. Bu noktada sosyal medya reklamları sizlerin markalarınızı her diam ön plana çıkarmakta büyük bir rol üstlenmesi ile bilinmektedir. 

Eğer aklınızda sosyal medya uygulamaları üzerinden reklam verme işlemleri var ise özellikle altını çizmek isteriz ki yalnızca sosyal medya reklamları için yeterli bit bütçeye sahip olmanız gerekir. Aksi taktirde yeterli bir bütçeniz yok ise ne yazık ki sosyal medya reklamları verme işlemlerini gerçekleştirme hakkına sahip olamazsınız. Bunun yanı sıra eğer bütçeniz yeterlilik gösteriyorsa markanızın iş birliğini ön plana çıkarmak, markanızın, firmanızın ya da ürününüzün pek çok kişiye dakikalar içerisinde erişime açık halde olmasını talep ederseniz mutlaka sosyal medya uygulamanız için reklam vermelisiniz. Reklam işlemleri aslında sanıldığı kadar zor bir durum değildir. 

Bu duruma örnek verecek olursak İnstagram sosyal medya hesabınız için reklam vermeyi talep ediyorsanız bu konuda İnstagram sosyal medya platformundan yardım almanız gerekmektedir. İnstagram sosyal medya hesabınızda reklam verme işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız adım adım işlemlerinizi yapmalısınız. Bunun yanı sıra reklam verme işlemlerinizde reklam verme hedef kitlenizi de belirlemelisiniz. Bununla birlikte eğer sosyal medya hesabınız için reklam vermek istiyorsanız mümkün olduğu kadar daha öncesinde kampanyalarınızı belirlemeniz gerekir. Kampanyanız olmadığı sürece reklam vermeniz pek bir işe genelde yaramamaktadır.

 Günümüzde en çok tercih edilen sosyal medya pazarlama yöntemlerinden biri hiç kuşkusuz sosyal medya uygulamaları ile mümkündür. Teknolojinin gelişim gösterip ilerlemesi ile birlikte sosyal medya uygulamalarında yeterli bir bütçe ayırdıktan sonra reklam verme işlemlerini yapmak oldukça kolay durumlardan biri olarak karşınıza çıkar. İnstagram ya da farklı sosyal medya uygulamasından reklam verdiğiniz taktirde etkin bir şekilde markanız için müşteri adayı kazanmış olursunuz. Müşterileriniz ile direkt olarak iletişime geçmenin en kolay yolu sosyal medya uygulamalarında reklam verme işlemlerini gerçekleştirmenizden geçer. Hedef kitlenizi doğru bir şekilde belirlediğiniz sürece marka bilinirliğinizin öne çıkmamış olmasında hiçbir engel meydana gelmeyecektir. Burada asıl önemli husus hedef kitlenizi doğru ve etkin bir şekilde belirlemektedir. Bu duruma kısaca örnek verecek olursak markanız, ürünleriniz hangi kesime hitap ediyor? Hani yaş aralığındaki  sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeker?  Ürünleriniz en çok kadın sosyal medya kullanıcılar tarafından mı alınır? Yoksa erkek sosyal medya kullanıcıları tarafından mı çok satın alınır? Bu durumu önceden düzgün bir şekilde planlamalısınız.

 Hedef kitlede genellikle yapılan bir yanlış kısa bir süre sonra sosyal medya reklam işlemleri esnasında beklenmedik sorunlara yol açabilir. Sosyal medya reklamcılığında reklamınızın hangi platformlarda aktif bir şekilde rol alacağını da yine aynı şekilde sosyal medya üzerinden belirlemeniz gerekmektedir.

Sosyal Medya reklamcılığında bütçenin önemi 

Sosyal medya platformu üzerinden reklam vermeyi talep etmek istiyorsanız mutlaka yeterli bit bütçenizin olması gerekir. Bütçeniz yeterli değilse ne yazık ki reklam verme işlemlerinde bir takım zorluklar ve sorunlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz

Benzersiz bir reklam vererek rakiplerinize fark atabilirsiniz

Bu noktada göz ardı etmemeniz gereken bir diğer husus reklamlarda kesinlikle eşsiz bir sunu yapmaya özen göstermelisiniz. Reklam verme konusunda mümkün olduğu kadar profesyonel hizmet almanız gerekir. Aksi taktirde herkesin yapmış olduğu reklamlardan reklam yapmak ne yazık ki paranızın çöpe gitmesine sebep olur. Bununla birlikte eğer kaliteli  reklam verirseniz her zaman karlı siz çıkarsınız. Bu noktada özellikle belirtmek gerekir ki reklamlar sosyal medya üzerinden online pazarlama işlemlerinizi gerçekleştirmeniz de size en güzel rehber olarak karşınıza çıkar. Sosyal medya hesabı üzerinden reklam yaparsanız hedef kitleniz daha fazla ilerleme gösterir. Özellikle ele alınması gerekir ki sosyal medya hesabınız üzerinden reklam yaptığınız zaman daha fazla para kazanmış olursunuz. 

Sosyal medya platformları  reklamların kolay bir şekilde yapıldığı iletişim araçlarından biri olarak karşınıza çıkar. Bu duruma biraz daha detaylı olarak ele alıp açıklayacak olursak örneğin instagram sosyal medya hesabı üzerinden dünyanın öbür ucundaki instagram sosyal medya kullanıcısı bile olsa anlık mesajlaşma imkanına sahipsiniz ya da herhangi bir olay olduğu zaman bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden tek tık ile öğrenebilme imkanına sahip olduğunuzu da özellikle altını çizip vurgulamak isteriz. Sosyal medya  reklamcılığı teknoloji çağında yer aldığımız için her geçen gün önemli artışlara sebep olmaktadır. 

Sosyal medya uygulamaları üzerinde reklam vermek gün geçtikçe daha fazla kolaylaşmakta ve yaygınlaşmaktadır.  Sosyal medya reklamlarını tercih ettiğiniz taktirde satışa sunmayı düşündüğünüz bir ürün kısa süre içerisinde milyonlarca hatta milyarlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından direkt olarak etkileşim almaya başlar. Fakat  eğer ürününüzle ya da markanızla ilgili bir reklam vermeyi aklınızdan geçiriyorsanız ve ürününüzün milyonlarca kişi tarafından kısa bir süre içerisinde etkileşim almasını istiyorsanız sosyal medya hesabınızdaki takipçi sayılarınızı düzenli olarak kontrol ediniz. Bu duruma örnek verecek olursak İnstagram sosyal medya uygulamasını kullanıyorsunuz ve instagram hesabınızda eğer  reklam verme işlemleri gerçekleştirmek istiyorsanız takipçilerinizin sahte değil de organik takipçilerden yer almasına özen göstermeyi ihmal etmemelisiniz.

 Bunun yanı sıra özelikle ifade edip belirtmek isteriz ki marka bilinirliğini arttırmak için mümkün olduğu kadar ilgi çekici reklam başlıkları tercih etmelisiniz. Bu bağlamda ilgi çekici olan reklamların her zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileşimi en üst seviyede yerini alır. Bununla birlikte etkileşim göstermeyen reklamlar genellikle kalitesiz, herhangi bir kesime hitap etmeyen, içeriğinde elle tutulur yanı olmayan reklamlardır. Bu reklamların hem etkileşimi hem de ilgisi düşüktür. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısına aynı anda hitap etmek istiyorsanız yukarı da saymış olduğumuz sosyal medya reklamcılığı konusu kapsamındaki kurallara özen göstermeli ve dikkat etmelisiniz. Sosyal medya reklamcılığı alanında pek çok eğitim türleri vardır. Dolayısıyla herke sosyal medya reklamcılığı yapamayabilir. Sosyal medya reklamları sayesinde kolaylık ile reklamınızı verip online satış yapabilirsiniz

Google platformu üzerinde oldukça kolay bir şekilde marka ya da kurumsal kimliklerinizi ön plana çıkarabilme imkanına sahip olursunuz. Google reklamları genellikle marka bilinirliğinizin arttırılmasında sizlere fayda sağlaması ile ilgilenmektedir. Google reklamları reklamcılık hizmetinin en yaygın bir şekilde müşterilere erişim sağladığı hizmet platformlarından biri olarak karşınıza çıkmaktadır. Google reklamları sayesinde tek tık ile milyonlarca müşteriye erişim sağlayabilir ve hizmet imkanı sunabilirsiniz. Google reklamları özellikle marka bilinirliğinin artmasında size oldukça fazla katkı sağlaması ile ön plana çıkmaktadır. Google reklamları sayesinde milyonlarca kişiye kısa bir süre içerisinde erişim sağlayabilme imkanına sahip olduğunuzu özellikle ifade etmek isteriz. Google reklamlar aynı zamanda düşü maliyet avantajı sağlamaktadır.  Tamamen satışa yönelik olan Google reklamları hem kurumsal kimliklerinizi hem de marka bilinirliğiniz ön plana çıkarmakta önemli bir rol oynamaktadır. Dijital mecralarda  müşterilerinize kısa  bir süre içerisinde erişim sağlamak istiyorsanız mutlaka Google reklamları vermeniz gerekmektedir.

 

Bunun yanı sıra Google reklamlarında etkin bir rol oynamak ya da  hedef kitleye erişim sağlamak istiyorsanız mutlaka işletmenizin bulunması için yeterli bir bütçe ayırmanız zorunluluk bildirir. Eğer gerçekten  Google reklamları için yeterli bir bütçe ayırmamışsanız ne yazık ki  Google reklam verme işlemlerinde pek çok sorun ile karşı karşıya kalmanız oldukça mümkün bir durum olmaktadır. İnternet kullanımın her geçen gün yaygınlaşıp gelişmesi ile birlikte dijital mecralarda reklam verme işlemlerinde oldukça sık artışlar meydana gelmiştir. Özellikle bu  noktada detaylı olarak ele alındığında Google platformu en popüler olan reklam platformlarından biri olarak kabul edilmektedir. Google özellikle günümüzde ve bu dijital çağda en fazla tercih edilen arama motoru olarak karşınıza çıkmaktadır. Google arama motoru üzerinden reklam vermek aslında oldukça kolay işlemlerden biridir. Google reklamları marka bilinirliğini arttırmayı düşünen kişilere, kurumsal kimliklerini ön planda çıkarmak isteyen kullanıcılara geniş yelpazeli pazarlama alanlarından yararlanma imkanı sunmaktadır.  Diğer platformlar ile mukayese edildiğinde Google platformu düşük maliyete sahiptir. Çünkü dünyada en çok tercih edilen arama motorlarından biri olarak kabul edilen Google, kişilere satı odaklı pazarlama imkanı sunar.  Öte yandan Google reklamları sayesinde  tek tık ile kurum ya da markanızın tanıtımını yapma imkanına sahipsiniz. Google reklamları sayesinde belirlemiş olduğunuz hedef kitlenize daha fazla odaklanma imkanına sahip olursunuz. 

Öte yandan Google arama motoru reklamların ne kadar sürede yayınlandığını ele alalım. Oluşturulan her kampanya için günlük  maksimum bir harcama sınırı belirlenmiş olunur. Günlük bütçe bitmediği zaman  kalan  bütçe bir sonraki güne aktarılır. Bütçe bittiği zaman  ise reklam gösterimi de tamamen yayından kaldırılmış olunur. Bu sebepten dolayı reklam bütçenizi detaylı ve belirli aralıklar ile kontrol etmeniz gerekmektedir. Google reklam işlemleri hizmetinden yararlandığınız taktirde hem marka bilinirliğiniz hem de kurumsal kimliğinizin  ön plana çıkıp reklamının yapılmasında sizlere kolaylık sağlaması ile bilinmektedir. Bunun yanı sıra  Google Adwors aşağıda yer alan avantajları size sağlamaktadır:

 Yukarıda ifade edilmekte olan bütün avantajlar sayesinde Google arama motoru üzerinden kolaylık ile reklamınızı verip marka bilinirliğinizi ön planda tutabilirsiniz.

Bunun yanı sıra Google Ads reklamları  ile birlikte tıklama başı maliyetleri anahtar kelimelerin reklam gücüne, sektöre, tercih edilmekte olan reklam modeline göre farklılık göstermesi ile bilinmektedir. Bu durumlara özellikle belirtmek isteriz ki dikkat etmeniz gerekir. Reklam gücünü kısaca anlatacak olursak  reklam çalışmalarınız sayesinde Google Adwors hesabınızı daha kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Hatta gözden kaçırmış olduğunuz en ufak ayrıntılar bile  reklam çalışmaları sayesinde ortaya çıkmaktadır. Sizler de markanızın reklamını yapmak istiyorsanız, marka bilinirliğinizi arttırmayı düşünüyorsanız dünyada en çok tercih edilmekte olan Google arama motoruna belirli bir bütçe yatırarak kolaylık ile reklam verebilirsiniz. Bu konuda özellikle açıklamak isteriz ki Google   platformuna reklam vermek için mutlaka yeterli miktarda bütçe ayırmanız gerekmektedir. Google reklam verme işlemleri sayesinde reklamınızı kolayca yapabilirsiniz

SEO NEDİR?

Seo arama motoru optimizasyonu olarak karşınıza çıkmaktadır. Web sitesi üzerinde arama motoru optimizasyon işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız seo bu konuda oldukça fazla katkı sağlaması ile bilinir. Özellikle ifade edilmesi gerekir ki seo ile birlikte marka bilinirliğinizi en üst seviyeye çıkarabilme imkanına sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz. Bunun yanı sıra seo bilindiği üzere dijital pazarlamanın bir alt dalı olarak kabul edilmektedir. Seo ile birlikte uzun vadeli sonuçlar elde edebilme imkanına sahipsiniz. Veri toplamaya başlayacaksınız seo bu konuda size oldukça fazla katkı sağlaması ile bilinir. Seo ile birlikte aynı zamanda popüleriteniz ve görünürlüğünüz artar. Bunun yanı sıra SEO2nun en büyük katkısı web sitelerinizin arama motorlarında daha iyi performans göstermenize yardımcı olur.

SEO search engine optimization concept vector illustration

Seo Performansı Nasıl Ölçülür?

Web sitenizin organik açıdan nasıl performans sergilediğini öğrenmek istiyorsanız bunun için Google  Analytics size bu konuda en önemli yardımcı olacaktır. Google Analytics ücretsiz bir servis aracıdır. Kendinize ait web sitenizin performans analiz işlemlerini Google Analytics ile birlikte kolayca tek tık ile gerçekleştirebilme imkanına sahipsiniz. Bunun yanı sıra seo performansınızı tıklanma oranları ile ölçebilirsiniz. Tıklanma oranları seo performansınızın son durumunu ortaya koymaktadır. Tıklanma oranlarının dışında dönüşümler, ortalama konum, kanal gruplaması ve davranış da yine aynı şekilde seo performansının ölçülmesinde son derece önemli hususlardan biri olarak karşınıza çıkmaktadır

Seo ile Nasıl İşlerinizi Geliştirebilirsiniz?

Burada unutmamanız gereken en önemli husus seonuz ne kadar iyi ise o kadar güzel gelişmeler meydana gelir. Aynı zamanda iyi bir seo kalite puanınızın arttırılmasında sie yardımcı olur. Bunun yanı sıra SEO işlemlerinizi gerçekleştirmeden önce Google kalitelerini ön plana çıkarmalısınız. Web sitesini geliştiren yazılımcı ile iyi iletişim kurmamız gerekmektedir. Fakat genellikle seocular yazılımcılarla yazılımcılar ise seo uzmanı ile ne yazık ki iyi iletişim kuramamaktadırlar.  Bunun yanı sıra yazılımcıların müşteri ile doğru iletişim kurmaları gerekir. Seonuzun iyi bir şekilde ilerleme göstermesi için web sitenizin size yeterli trafiği göstermesi gerekir. Sizlerin seo ile işlerinizi geliştirmeniz için dikkat etmeniz gereken en önemli husus mümkün olduğu kadar kullanıcıları sayfanıza çekecek içerikler paylaşmaktan geçer. Sizler bu bağlamda özellikle ifade edilmesi gerekir ki kullanıcıların iletişim formlarına tıklamaları, yorum yazmaları, satın alma işlemlerini gerçekleştirmeleri oldukça önemli bir durumdur. Dolayısıyla siz seo ile işlerinizi geliştirirken mümkün olduğu kadar kullanıcıyı mutlu etmek, kullanıcının istek ve ihtiyaçlarına kısa süre içerisinde cevap vermek amacı ile çalışmalarınızı yürüteceksiniz.

Dış Seo nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere dış seo web sitenizin dışında yer alan unsurlardan meydana gelmektedir. Web sitenizin dışında yer alan dış unsurlara dış seo adı verilir. Dış seo kategorisinde Mail ve SMS gönderimlerini, sosyal medya reklamcılığı ve hesap yönetimini ele alıp değerlendirebilmemiz mümkün bir durum olarak karşınıza çıkar. Sizler müşterilerinizi kendiniz bulmalısınız. Kimse sizin sayfanızı bulmak için ek bir çaba göstermez. Bu konuda sizlere en büyük desteği sağlayan hiç şüphesiz Google adwords reklamları olacaktır. Bunun yanı sıra hesaplarınızı doğru bir şekilde yönetmeye özen göstermelisiniz. 

Seonun avantajları nelerdir?

Aşağıda maddeler halinde seonun avantajları yer almaktadır. Gelin hep birlikte ele alıp inceleyelim:

Seo Neden Önemlidir?

Seo marka bilinirliğinizin arttırılması, web sitenizin gelişim göstermesi için son derece önemli hususlardan biri olarak karşınıza çıkar.  Ziyaretçilerinizi web sitesi sayfanıza yönlendirmeniz için mutlaka seo kullanmanız gerekir. Seo kullanmadığınız sürece ne yazık ki ziyaretçilerinizin web siteniz üzerindeki etkileşimlerini arttıramamış olursunuz. Markanızın adını duyurabilmeniz için seoyu kullanmaya ihtiyacınız vardır. Bunun yanı sıra seo aşamalarında web sitenizin trafiğini çekebilmek için mümkün olduğu kadar anahtar kelimeleri doğru seçmeye özen göstermeniz gerekir. Zaten arama motorlarının çalışma prensipleri anahtar kelimelerinden meydana gelmektedir.

Seo çalışmaları yaparken profesyonel destek almalısınız

Eğer web sitenizde ziyaretçilerinizin etkileşimini arttırıp trafiği çekmek istiyorsanız mümkün olduğu kadar seo çalışmalarında profesyonel destek almaya özen göstermelisiniz. Eğer profesyonel bir destek alırsanız seo çalışmalarınız her diam daha hızlı ilerleme gösterir. Seo çalışmalarında yapılacak en ufak bir hata bile ne yazık ki markanızı ya da kurumsal kimliğinizi ne yazık ki zarara uğratmaktadır. Bu noktada eğer seo çalışmalarında yeteri kadar iyi bir performans gösteremeyeceğinizi düşünüyorsanız profesyonel ve kaliteli hizmet kapsamında çalışmalarını sürdürmekte olan seo uzmanları ile direkt olarak iletişime geçiniz. Bunun yanı sıra seo çalışmalarının kusursuz olması deme web sitenizin en kısa sürede ziyaretçi tarafından etkileşim alacağını göstermektedir.

Mobil seo nedir?

Mobil seo adından da anlaşılacağı üzere mobil cihazlarda etkileşim gösteren seo servisi olarak karşınıza çıkmaktadır. Mobil cihazlarda mobil seonun önemi oldukça fazladır bu durumu detaylı olarak ele alıp inceleyecek olursak yemek sipariş verme işlemleri, alışveriş işlemleri, sosyal medya kullanımı genellikle mobil seoların desteği ile gerçekleştirilmektedir.  Bu sebepten dolayı mobil seoya mobil cihazlar kullanıldığı zaman her daim ihtiyaç duyulmakta olduğunu özellikle ifade etmek isteriz. Bunun yanı sıra dijital pazarlama kategorisinde değerlendirildiğinde dijital pazarlama işlemlerinde seonun oldukça önemli bir yeri vardır.

Sosyal medya özellikle ifade edilmesi gerekmektedir ki tüm dünyada milyonlarca hatta milyarlarca kişinin büyük bir ilgi odağı ile takip ettikleri uygulamalardan meydana gelen bir ağ olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu noktada sosyal medyayı 7’den 77’ye neredeyse herkes tercih etmektedir. Sosyal medya sanal ortamda yer alan sayfaların ya da hesapların nasıl yönetilmesi gerektiğini, bu konuda hangi adımların atılmasının doğru olunacağını, sosyal medya yönetiminde marka ya da reklamların doğru bir şekilde nasıl yayınlanması gerektiğini bizlere aktaran bir yönetim şeklidir.  Bu bağlamda özelikle ifade edilmesi gerekmektedir ki sosyal medya yönetimi ile birlikte daha kaliteli hesaplara sahip olabilme imkanına sahipsiniz. Bunun yanı sıra marka iş bilinirliğini arttırma amacı ile mutlaka sosyal medya yönetimi işlemlerini tercih etmeniz gerekir. Bilindiği üzere sosyal medya platformu üzerinden marka iş bilinirliğini arttırmak, reklam vermek ya da reklam yapmak, tanıtım ya da pazarlama işlemlerini gerçekleştirmek adeta tek tık ile gerçekleştirilmektedir. Bunun için önemli olan tek şey aslında sosyal medyayı doğru ve aktif olarak kullanmaktan geçer. Bu durumu detaylı olarak inceleyip örnek verecek olursak kurumsal bir sosyal medya hesabınız var ve bu hesabınızda markanızı ön planda tutmak marka iş bilinirliğinizi arttırmak ve bu kurumsal hesabınız ile pazarlama işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bu konuda aslında yapmanız gereken en önemli şey kurumsal sosyal medya hesabınızı doğru ve aktif kullanmanızdır. Kurumsal sosyal medya hesabınızı bu bağlamda aktif ve düzenli olarak kullanmayı tercih etmelisiniz. Mesela gönderi paylaşımı yaptığınız zaman paylaşımlarınızı düzenli bir şekilde yapmaya dikkat etmeli ve özen göstermelisiniz. Bunun yanı sıra gereğinden fazla gönderi paylaşımı yapmak da ne yazık ki sosyal medya yönetiminde olumlu bir durumda olmadığınızı gözler önüne serer. Çok fazla gönderi paylaşımı yapmak sizi takip eden kişileri ne yazık ki bunaltır. Sosyal medya yönetiminde aktif olmanın yanı sıra düzenli paylaşımlar yapmak da işte bu bağlamda çok fazla işinize yarar.

Sosyal medyanın bilindiği üzere pek çok avantajları yer almaktadır. Artık teknolojinin gelişim göstermesi ile birlikte insanlar bütün işlerini sosyal medya platformlarından yapmaya başlamışlardır. İş toplantılarını, belge, video ya da fotoğraf aktarımlarını bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden iletişim kurmak yalnızca bir tık ile gerçekleştirilmektedir. Şimdilerde artık sosyal medya uygulamalarını tercih ederek canlı yayın açma, anlık mesajlaşma, video ve resim aktarımı sağlama işlemlerine kadar neredeyse pek çok işlemi gerçekleştirmek oldukça kolay bir durum olarak karşınıza çıkmaktadır. 

Sosyal medya yönetiminde hedef kitle belirleme en önemli hususlardan biri olarak karşınıza çıkar. Sosyal medya hesabınızın hedef kitlesini mutlaka belirlemeniz gerekir. Sosyal medya yönetiminde aynı zamanda hedef kitle seçerken müşteri kimliklerini de göz önünde bulundurmaya özen göstermelisiniz. Belirlemiş olduğunuz kitleye doğrudan hitap edecek içerikler paylaşmaya dikkat etmelisiniz. Eğer belirlemiş olduğunuz hedef kitleye doğrudan etki ederseniz markaya olan bağlılıklarını da doğrudan arttırmış olursunuz. Seçtiğiniz hedef kitlenin marka bağlılıklarının arttırılmasına zemin hazırlamak özellikle belirtilmesi gerekir ki ürününüzün, markanızın ya da hizmetinizin satın alım oranını yükseltmektedir. Hedef kitleye erişim sağlamak için düzenli içerik paylaşımı yapmaya özen göstermeniz gerektiğinin de altını çizmek isteriz. Düzenli olarak hedef kitle analizleri yapınız. Hedef kitle analizi yapmak sosyal medya yönetiminde oldukça önemli hususlardan biri olarak karşınıza çıkar. Sosyal medya yönetiminde seçmiş olduğunuz hedef kitlenin sahte hesaplardan oluşmamasına dikkat etmelisiniz. Hesapların hepsi mümkün olduğu kadar tanımış olduğunuz kişilerden ve organik hesaplardan oluşmalıdır. Bu durumu kesinlikle göz ardı etmemelisiniz. Bunun yanı sıra örneğin İnstagram sosyal medya hesabı kullanacaksanız ve İnstagram sosyal medya platformu üzerinden hedef kitle seçmeyi tercih edecekseniz diğer sosyal medya uygulamalarından da hedef kitle seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Örneğin instagram sosyal medya hesabınızda hedef kitle belirleme işlemlerini gerçekleştirecekseniz bunun için twitter sosyal medya hesabınızı, Google Analytics, Facebook Audience Manager ,Twitter Audience Insights araçlarınızı kullanabilme imkanına sahipsiniz. Özellikle ifade edilip vurgulanması gerekir ki bu sosyal medya araçları hedef kitle belirleme aşamalarında oldukça fazla işinize yarayacaktır.  Bunun yanı sıra aktif kullanıcılar takip etmeye özen göstermelisiniz. Kişisel hesaplarını aktif olarak kullanmayan takipçiler ne yazık ki sağlıklı hedef kitle belirleme işlemlerinde sizlere yardımcı olmamaktadır.

Bunun yanı sıra sosyal medya yönetiminde hedef kitle belirleme aşamalarında rakiplerinizi de göz önünde bulundurmalısınız Çünkü sizin bir markanız var ise ve ürünlerinizi satışa sunmak, reklamını ya da tanıtımını yapmak istiyorsanız rakiplerinize fark atmak zorundasınız. Aksi taktirde rakiplerinizin reklamları kaliteli ise sizin markanıza fark atacaktır. Rakiplerinizin önüne geçmek istiyorsanız sosyal medya yönetimi için mutlaka reklam konusunda iddianızı ve kalitenizi ortaya koymalısınız. Rakiplerinizin sosyal medya yönetimi işlemlerindeki stratejilerini kesinlikle göz ardı etmemelisiniz. Mümkün olduğu kadar rakiplerinizin stratejilerini de detaylı olarak ele almalısınız.

Sosyal medya yönetiminde içerik 

Sosyal medya yönetiminde içerik paylaşımı oldukça önemli hususlardan biri olarak yerini almaktadır.  Bu bağlamda özellikle altı çizilmesi gerekir ki eğer kaliteli bir sosyal medya hesabına sahip olmak istiyorsanız mümkün olduğu kadar kaliteli içerikler paylaşmaya dikkat etmelisiniz. Burada kaliteli içerikten kastımız tam olarak şöyle örneğin sosyal medya hesabınıza yüklemiş olduğunuz fotoğraf ya da videoların net olmasına özen göstermelisiniz. Bulanık videolar ya da fotoğrafların izlenme oranları genellikle düşüktür. Bunun yanı sıra mümkün olduğu kadar paylaşmayı düşündüğünüz içeriklerin altına ilgi çekici yorumlar yazmaya dikkat edin. Bu konuda gönderi paylaşımı altına düşeceğiniz not ve başlık oldukça önemli hususlardan biri olarak kabul edilir

Sosyal Medya Yönetiminde En Doğru Rehber: Google Trends

Genellikle sosyal medya yöneticileri sosyal medya uygulamalarını yönetirken Google Trends’i rehber edinirler. Özellikle belirtmek isteriz ki sosyal medya yönetiminde en doğru ve en güvenilir tercih hiç kuşkusuz Google Trends servisi olarak karşınıza çıkar. Google Trends ile birlikte hedef kitlenin veri analizlerini, veri ve ölçümlemelerini, en güncel arama trendlerini, güncel tüketici alışkanlıklarını, işletmenizin ya da kurumuzun gelişimine yön verecek veri analizlerini, tek tık ile öğrenebilme imkanına sahipsiniz. Bunun yanı sıra Google Trend servis aracı ile birlikte paylaşmayı tercih ettiğiniz içerik ile ilgilisi olan hastagi kolayca öğrenebilir ve paylaşabilirsiniz.

Sosyal medya yönetiminde sizin için en uygun olan uygulamayı tercih edin 

Sosyal medya yönetiminde yapılan sık yanlışlarda biri de hiç kuşkusuz sosyal medya yönetiminde sizin için uygun olmayan kullanmakta zorlandığınız uygulamaları seçmektir. Bu noktada gerçekten kullanırken zorlanmayacağınız sosyal medya uygulamasında hesap açınız. Bu duruma kısaca örnek verecek olursa eğer İnstagram sosyal medya hesabını daha iyi ve aktif bir şekilde kullanıp Twitter sosyal medya hesabını instagram sosyal medya hesabı kadar iyi kullanamıyorsanız bu konuda sosyal medya yönetiminde hataya düşmüş olursunuz. Mesele burada kullanırken zorlamayacağınız ev aktif olarak faaliyetlerinizi yürüteceğiniz sosyal medya hesabına sahip olmaktan geçmektedir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz kurallara dikkat ettiğiniz sürece sosyal medya yönetiminde kesinlikle bir sorun yaşamazsınız. Sosyal medya yönetimi sosyal medya hesaplarınızın gelişim göstermesi için en önemli servis olarak karşınıza çıkar.

Mesaj gönder!
Merhaba
Groot Digital
Size nasıl yardımcı olabilirim?